Page:Sibu Congkan0094-袁宏-後漢紀-6-2.djvu/107

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


萬物之生遂則官府之功大雲雨施其潤則丘墟之

德厚故化洽天下則功配于天地澤流一國則德合

於山川是以王者經畧必以天地爲本諸侯述職必

以山川爲主體而象之取其陶育禮而告之歸其宗

本書云東廵狩至于岱宗柴傳曰郊祀后稷以祈農

事夫廵狩觀化之常事祈農撫民之定業猶潔誠殷

薦以告昊天況創制改物人神易𦗟者乎夫揖讓受

終必有至德於萬物是故王者初基則有封禪之事

蓋以其成功告於神明者也夫東方者萬物之所始

山嶽者靈氣之所宅故求之物本必於其始取其所

通必於所宅崇其壇塲則謂之封明其代興則謂之