Page:Sibu Congkan0099-司馬光-資治通鑑-80-01.djvu/80

維基文庫,自由的圖書館
本页面已核对


我亡地於秦取償於齊也今王已絶於齊而責欺於秦

是吾合秦齊之交而來天下之兵也國必大傷矣楚王

不聽使屈匄帥師伐秦秦亦發兵使庶長章擊之

三年春秦師及楚戰-{于}-丹陽楚師大敗斬甲士八萬虜

屈匄及列矦執珪七十餘人遂取漢中郡楚王悉發國

内兵以復襲秦戰於藍田楚師大敗韓魏聞楚之困南

襲楚至鄧楚人聞之乃引兵歸割兩城以請平-{于}-秦

燕人共立太子平是爲昭王昭王於破燕之後即位弔

死問孤與百姓同甘苦卑身厚幣以招賢者謂郭隗曰

齊因孤之國亂而襲破燕孤極知燕小力少不足以報

然誠得賢士與共國以雪先王之恥孤之願也先生視