Page:Sibu Congkan0099-司馬光-資治通鑑-80-01.djvu/81

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
本页面已复核


可者得身事之郭隗曰古之人君有以千金使㳙人求

千里馬者馬已死買其首五百金而返君大怒㳙人曰

死馬且買之況生者乎馬今至矣不期年千里之馬至

者三今王必欲致士先從隗始況賢於隗者豈逺千里

哉於是昭王爲隗攺築宫而師事之於是士爭趣燕樂

毅自魏往劇辛自趙往昭王以樂毅爲亞𡖖任以國政

 韓宣惠王薨子襄王倉立

四年蜀相殺蜀矦 秦惠王使人告楚懷王請以武𨵿

之外易黔中地楚王曰不願易地願得張儀而獻黔中

地張儀聞之請行王曰楚將甘心於子奈何行張儀曰

秦彊楚弱大王在楚不宜敢取臣且臣善其嬖臣靳尚