Page:Sibu Congkan0099-司馬光-資治通鑑-80-01.djvu/82

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
本页面已复核


靳尚得事幸姬鄭袖袖之言王無不聽者遂往楚王囚

將殺之靳尚謂鄭袖曰秦王甚愛張儀將以上庸六縣

及美女贖之王重地尊秦秦女必貴而夫人斥矣於是

鄭袖日夜泣於楚王曰臣各爲其主耳今殺張儀秦必

大怒妾請子母俱遷江南毋爲秦所魚肉也王乃赦張

儀而厚禮之張儀因說楚王曰夫爲從者無以異於驅

羣羊而攻猛虎不格明矣今王不事秦秦劫韓驅梁而

攻楚則楚危矣秦西有巴蜀治船積粟浮岷江而下一

日行五百餘里不至十日而距扞𨵿扞𨵿驚則從境以

東盡城守矣黔中巫郡非王之有秦舉甲出武𨵿則北

地絶秦兵之攻楚也危難在三月之内而楚待諸矦之