Page:Sibu Congkan0099-司馬光-資治通鑑-80-01.djvu/83

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
本页面已复核


救在半歳之外夫待弱國之救忘彊秦之禍此臣所爲

大王患也大王誠能聽臣請令秦楚長爲兄弟之國無

相攻伐楚王已得張儀而重出黔中地乃許之張儀遂

之韓說韓王曰韓地險惡山居五穀所生非菽而麥國

無二歳之食見卒不過二十萬秦被甲百餘萬山東之

士被甲蒙胄而㑹戰秦人捐甲徒裼以趨敵左挈人頭

右挾生虜夫戰孟賁烏獲之士以攻不服之弱國無異

埀千鈞之重於鳥卵之上必無幸矣大王不事秦秦下

甲據宜陽塞成臯則王之國分矣鴻臺之宫桑林之苑

非王之有也爲大王計莫如事秦而攻楚以轉禍而悅

秦計無便於此者韓王許之張儀歸報秦王封以六邑