Page:Sibu Congkan0119-司馬光-資治通鑑-80-21.djvu/126

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


大司馬囧以琨父子有才望特宥之以輿爲中書郎琨

爲尚書左丞又以前司徒王戎爲尚書令劉暾爲御史

中丞王衍爲河南尹新野王歆將之鎮與囧同乗謁陵

因說囧曰成都王至親同建大勲今宐留之與輔政若

不能爾當奪其兵權常山王乂與成都王穎俱拜陵乂

謂穎曰天下者先帝之業王宐維正之聞其言者莫不

憂懼盧志謂穎曰齊王衆號百萬與張泓等相持不能

決大王逕前濟河功無與貳然今齊王欲與大王共輔

朝政志聞兩雄不俱立宐因太妃微疾求還定省委重

齊王以收四海之心此計之上也穎從之帝見穎于東

堂慰勞之穎拜謝曰此大司馬囧之勲臣無豫焉因表