Page:Sibu Congkan0135-司馬光-資治通鑑-80-37.djvu/82

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


省而門防主司遥見突入就詳手中攬得奏之詳慟哭

數聲暴卒詔有司以禮殯葬先是典事史元顯獻雞雛

四翼四足詔以問侍中崔光光上表曰漢元帝初元中

丞相府史家雌雞伏子漸化爲雄冠距鳴將永光中有

獻雄雞生角劉向以爲雞者小畜主司時起居人小臣

執事爲政之象也竟寧元年石顯伏辜此其効也靈帝

光和元年南宫寺雌雞欲化爲雄但頭冠未變詔以問

議郎蔡邕對曰頭爲元首人君之象也今雞一身已變

未至於頭而上知之是將有其事而不遂成之象也若

應之不精政無所改頭冠或成爲患滋大是後黄巾破

壊四方天下遂大亂今之雞狀雖與漢不同而其應頗