Page:Sibu Congkan0135-司馬光-資治通鑑-80-37.djvu/83

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


相類誠可畏也臣以向邕言推之翼足衆多亦羣下相

扇助之象雛而未大足羽差小亦其勢尚㣲易制御也

臣聞災異之見皆所以示吉㐫明君覩之而懼乃能致

福闇主覩之而慢所以致禍或者今亦有自賤而貴闗

預政事如前丗石顯之比者邪願陛下進賢黜佞則妖

弭慶集矣後數日皓等伏誅帝愈重光髙肈說帝使宿

衛隊主帥羽林虎賁守諸王第殆同幽禁彭城王𢣢切

諫不聽𢣢志尚髙邁不樂榮勢避事家居而出無山水

之適處無知己之遊獨對妻子甞鬱鬱不樂 魏人圍

義陽城中兵不滿五千人食纔支半嵗魏軍攻之晝夜

不息刺史蔡道恭隨方抗禦皆應手摧却相持百餘日