Page:Sibu Congkan0152-司馬光-資治通鑑-80-54.djvu/125

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


慰勞之曰吾養汝則無食殺汝又不忍今縱汝去遂釋

之俘至幽州具言其狀諸軍聞之爭欲先入至黄麞谷

虜又遣老弱迎降故遺老牛瘦馬於道側仁師等三軍

弃歩卒將𮪍兵輕進契丹設伏横擊之飛索以䌈玄遇

仁節生𫉬之將卒死者填山谷鮮有脱者契丹得軍印

詐爲牒令玄遇等署之牒揔管燕匪石宗懐昌等云官

軍巳破賊若至營州軍將皆斬兵不叙勲匪石等得牒

晝夜兼行不遑寢食以赴之士馬疲弊契丹伏兵於中

道邀之全軍皆没九月制天下繫囚及士庶家奴驍勇

者官償其直發以擊契丹初令山東近邊諸州置武𮪍

團兵以同州剌史建安王武攸宜爲右武威衛大將軍