Page:Sibu Congkan0152-司馬光-資治通鑑-80-54.djvu/36

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


嗣爲納言 壬戌制內外九品以上及百姓咸令自舉

壬申韋方質同鳯閣鸞臺三品 六月天官尚書韋

待價同鳯閣鸞臺三品待價萬石之兄也 同羅僕

固等諸部叛遣左豹韜衛將軍劉敬同發河西𮪍士出

居延海以討之同羅僕固等皆敗散敇僑置安北都護

府於同城以納降者 秋七月己酉以文昌左丞魏玄

同爲鸞臺侍郎同鳯閣鸞臺三品 詔自今祀天地

髙祖太宗髙宗皆配坐用鳯閣舍人元萬頃等之議也

九月丁卯廣州都督王果討反獠平之 冬十一月癸

卯命天官尚書韋待價爲燕然道行軍大揔管以討吐

蕃初西突厥興昔亡繼往絶可汗旣死十姓無主部落