Page:Sibu Congkan0152-司馬光-資治通鑑-80-54.djvu/37

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


多散亡太后乃擢興昔亡之子左豹韜衛翊府中郎將

元慶爲左玉鈐衛將軍兼崑陵都護襲興昔亡可汗押

五咄陸部落 麟臺正字射洪陳子昂上疏以爲朝廷

遣使廵察四方不可任非其人及刺史縣令不可不擇

比年百姓疲於軍旅不可不安其略曰夫使不擇人則

黜陟不明刑罰不中朋黨者進貞直者退徒使百姓修

飾道路送往迎來無所益也諺曰欲知其人觀其所使

不可不慎也又曰宰相陛下之腹心刺史縣令陛下之

手足未有無腹心手足而能獨理者也又曰天下有危

機禍福因之而生機靜則有福機動則有禍百姓是也百

姓安則樂其生不安則輕其死輕其死則無所不至祅