Page:Sibu Congkan0152-司馬光-資治通鑑-80-54.djvu/38

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


逆乗釁天下亂矣又曰隋煬帝不知天下有危機而信

貪佞之臣冀収夷狄之利卒以滅亡其爲殷鑒豈不大

哉太后修故白馬寺以僧懐義爲寺主懐義鄠人本姓

馮名小寳賣藥洛陽市因千金公主以進得幸於太后

太后欲令出入禁中乃度爲僧名懐義又以其家寒微

令與駙馬都尉薛紹合族命紹以季父事之出入乗御

馬宦者十餘人侍從士民遇之皆奔避有近之者輒檛

其首流血委之而去任其生死見道士則極意敺之仍

髠其髮而去朝貴皆匍匐禮謁武承嗣武三思皆執僮

僕之禮以事之爲之執轡懐義視之若無人多聚無頼

少年度爲僧縱横犯法人莫敢言右臺御史馮思勗屢