Page:Sibu Congkan0152-司馬光-資治通鑑-80-54.djvu/45

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


性欲宫中驅使者臣請閹之庶不亂宫闈表寢不出

秋九月丁未以西突厥繼往絶可汗之子斛瑟羅爲右

玉鈐衛將軍襲繼往絶可汗押五弩失畢部落 己巳

雍州言新豐縣東南有山踊出攺新豐爲慶山縣四方

畢賀江陵人俞文俊上書天氣不和而寒暑併人氣不

和而疣贅生地氣不和而塠阜出今陛下以女主處陽

位反易剛柔故地氣塞隔而山變爲災陛下謂之慶山

臣以爲非慶也臣愚以爲宜側身脩德以荅天譴不然

殃禍至矣太后怒流於嶺外後爲六道使所殺 突厥

入宼左鷹揚衛大將軍黒齒常之拒之至兩井遇突厥

三千餘人見唐兵皆下馬擐甲常之以二百餘𮪍衝之