Page:Sibu Congkan0152-司馬光-資治通鑑-80-54.djvu/46

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


皆弃甲走日暮突厥大至常之令營中然火東南又有

火起虜疑有兵相應遂夜遁 狄仁傑爲寧州刺史右

臺監察御史𣈆陵郭翰廵察隴右所至多所按劾入寕

州境𦒿老歌剌史德美者盈路翰薦之於朝徵爲冬官

侍郎
資治通鑑卷第二百三