Page:Sibu Congkan0181-司馬光-資治通鑑考異-6-3.djvu/11

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


統紀馬揔唐年小録聖運圖會要皆云八十一唐録政要貞觀十三年入宫据武氏入宫年十四今從吳兢則天實録為

八十二故置此年

十三年西突厥二可汗以伊列水為境沙鉢羅葉護傳云東以伊列河

為界按乙毗陸傳云自伊列河以西屬咄陸以東屬咥利失沙鉢羅葉護既因咥利失之地應云西以伊列河為界今未

知二傳孰誤故但云伊列水為境

十四年二月國學升講筵者至八千餘人舊傳云八十餘人今從新書

八年矦君集至田城實録作田地城今從舊傳

髙昌王文泰與西突厥可汗相結舊傳云與欲谷設約按欲谷設去嵗已敗

死今不取

髙昌戸八千四十六口一萬七千七百舊傳户八千口三萬七千七百今從實録

十五年四月席君買襲擊吐谷渾丞相宣王破之