Page:Sibu Congkan0181-司馬光-資治通鑑考異-6-3.djvu/12

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


云鄯州刺史杜鳯舉與威信王合軍擊丞相王破之殺其兄弟三人今從實録

十六年九月禇遂良上疏請復立髙昌貞觀政要載遂良疏云數郡蕭

然五年不復下言十六年西突厥遣兵冦西州按實録此年唯有西突厥㓂伊州不云冦西州蓋以伊州隷西州屬部故

云爾自十四年滅髙昌距此適三年耳何得云五年不復或者三字誤為五字耳舊傳置此疏於十八年蓋亦因此而誤

十八年無西突厥冦西州事故附於此

乙毗咄陸可汗奔吐火羅舊突厥傳云都護郭孝恪敗咄陸十五年屋利啜等請立

可汗按上已云十五年冊授沙鉢羅葉護可汗下不應更云十五年疑六字誤為五字耳二十年實録叙咄陸兵散居白

水胡城事亦云是嵗貞觀十五年也按十六年實録九月癸酉以涼州都督郭孝恪為安西都護則咄陸寇伊州應在其後

豈得十五年已敗散乎突厥傳誤蓋亦由此今因孝恪為都護并言之

十一月髙麗東部大人泉蓋蘇文舊傳云西部大人今從實録

十九年四月江夏王道宗將兵數千至新城唐曆張儉懼敵不敢