Page:Sibu Congkan0181-司馬光-資治通鑑考異-6-3.djvu/13

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


深入江夏王道宗固請將百騎覘賊帝許之因問往返幾日對曰往十日周覽十日返十日總經一月望謁陛下遂秣馬

束兵經歷險阻直登遼東城南觀其地形險易安營置陳之所及還賊已引兵断其歸路道宗擊之盡殪斬關而出如期

謁見帝歎曰賁育之勇何以過此賜金五十斤絹千匹今從實録

六月帝大破髙麗髙延夀等降實録云李勣奏曰向若陛下不自親行臣與道

宗將數萬人攻安市城未克延夀等十餘萬抽戈齊至城内兵士復應開門而出臣救首拔尾旋踵即敗必為延夀等縛

送向平壤為莫離支等所笑今日臣敢謝陛下性命恩澤帝素狎勣笑而領之按勣後獨將兵取髙麗豈必太宗親行邪

此非史官虛美乃勣諛辭耳今不取

八月莫離支説薛延陁真珠可汗真珠不敢動實録上謂近臣

曰以我量之延陁其死矣聞者莫能測按太宗雖明安能料延陁之死今不取

十月徙遼蓋巖三州戸口入中國者七萬人實録上云徙三

三戸口入内地者前後七萬人下癸丑詔書云獲戸十萬口十有八萬蓋并不徙者言之耳