Page:Sibu Congkan0182-司馬光-資治通鑑考異-6-4.djvu/21

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


三月諸節度之師皆潰惟李光弼王思禮全軍以歸

邠志曰史思明自稱燕王牙前兵馬使吴思禮曰思明果反蓋蕃將也安肯盡節於國家因目左武鋒使僕固懐㤙懐恩色變

隂恨之三月六日史思明輕兵抵相州郭公率諸軍禦之戰于萬金驛賊分馬軍並滏而西郭公使僕固懐恩以蕃渾馬

軍邀擊破之還遇吳思礼於陳射殺之呼曰吳思礼陣沒其夕収軍郭公疑懐恩為変遂脫身先去諸軍相継潰于城下

今從實録

四月制停口敕處分等李輔國由是忌李峴實録李峴傳曰時李

輔國專典禁中兵𫞐詔㫖或不由中書而出峴切陳其狀肅宗甚嘉之即日下詔如峴奏由是挫輔國威𫞐輔國頗忌之

蓋即此詔也

史思明稱應天皇帝河洛春秋曰上元三年春三月思明懐西侵之謀慮比地之変乃令男朝

義當守相城自領士馬歸范陽因僣號後燕攺元順天元年按實録此年正月一日思明稱燕王立年號實録舊傳皆不

載所攺年名紀年通譜此年即思明順天元年柳薒正閏位曆思明有順天應天二號按薊門紀亂思明旣殺烏承恩不