Page:Sibu Congkan0182-司馬光-資治通鑑考異-6-4.djvu/22

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此頁尚未校對


稱國家正朔亦不受慶緒指麾境内但稱某月而已乾元二年四月癸酉思明僣位於范陽建元順天國號大燕立妻辛

氏為皇后次子朝興為皇太子長子朝義為懐王六月於開元寺造塔攺寺名為順天上元二年正月癸卯思明大赦攺

元應天實録云正月立年號河洛春秋云上元三年僭號薊門紀亂云立朝興為太子按思明欲立少子為太子左右泄

其謀故朝義弑之紀綱云於時已立為太子誤也按長曆四月丁酉朔無癸酉

五月李峴貶蜀州刺史代宗實録云屬有盗發鳯翔(⿱𥫗宫)-- 管此軍者詔遣御史訊鞫盗已伏罪

李輔國執奏重覆殿中侍御史毛(⿱艹石)虚奏覆与輔國協肅宗大怒下三司推鞫之峴以(⿱艹石)虚不直陳於上前及三司覆奏

与峴理恊肅宗以為朋黨會同列李揆希㫖遂貶峴為通州刺史三司大臣皆貶官今從肅宗實録舊紀傳

七月以李光弼代郭子儀為朔方節度使邠志曰四月肅宗使丞相

張公鎬東都慰勉諸軍郭公陳饌於軍張公不坐而去軍中不恱朋肆流議居十日有中使追郭公汾陽家傳曰六月公

朝于京師三譲元帥上許之乃詔李光弼代公為副叚公别傳曰五月李光弼代子儀為副元帥守東都今因實録七月

除趙王係為元帥并言之