Page:Sibu Congkan0182-司馬光-資治通鑑考異-6-4.djvu/23

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


以趙王係為兵馬元帥光弼副之舊傳思明縱兵河南加光弼太尉兼中書令代

郭子儀為朔方節度兵馬副元帥以東師委之新傳曰帝貸諸將罪以光弼兼幽州大都督府長史知諸道節度行營事

又代子儀為朔方節度使未幾為天下兵馬副元帥按實録光弼加太尉中書令在上元元年破史思明後為幽州都督

在此年八月其代子儀節制朔方實録無月日制辝云宜副出車之命仍踐分麾之龐蓋只在此時耳

光弼斬張用濟舊傳曰用濟承子儀之寛懼光弼之令与諸將頗有異議欲逼留其衆光弼以數千

𮪍出次汜水縣用濟單𮪍迎謁即斬於轅門諸將懾伏以辛京杲代之復追都兵馬使僕固懐恩懐恩懼先期而至邠志

曰五月二十三日詔河東節度使李公代子儀兼統諸軍李公旣受命以河東馬軍五百𮪍至東都夜入其軍張用濟在

河陽聞之曰朔方軍非叛人也何見疑之甚欲率精𮪍突入東都遂李公請郭公李公知之遂留東都表請濟師于河陽

冬十月思明引衆渡河李公曰思明渡河必圖洛城我當守武牢関揚 --(『昜』上『旦』之『日』與『一』相連)兵於廣武原以待之遂引軍東出師汜水縣檄追

河陽諸將用儕後至李公數其罪而戮之以幸京杲代領其職明日引軍入河陽按實録此月光弼為副元帥九月始移

軍河陽耳