Page:Sibu Congkan0206-史炤-資治通鑑釋文-5-4.djvu/133

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


居謁切禄山夲營州栁城雜胡云蘇曹切腥也冎之古瓦切剔肉鉅鹿臼許切縣名屬邢州葉北式歩切葉

縣之北汝州也乆更古衡切踐更也陳行陳讀曰陣下户郎切呼沱徒何切水名在眞定太子賢注後漢書云呼沱水今在饒

陽縣小憩去例切息也並水歩浪切依也彼義辟易頻亦切漢書注云辟易謂開張而易其本處也

百礮披教切機石也環城音患繞也樓堞逹恊切城上女垣也伺賊相吏切伺候同夜縋直僞切垂繩也

春秋傳夜縋而岀逆各黙啜昌恱切突厥也回轅于元切輈也崞口音郭在代州冬馥房六并力

并讀曰併𤦺渠冝薦藉才夜古咸下老他甸嚼鐡疾爵滍水直里切在魯陽

    唐紀三十四     通鑑卷二百一十八

      起柔兆涒灘五月至九月即丙申不滿一年

肅宗文明武德大聖大宣孝皇帝上之下○至德元載

上兹郎切下居何切太宗至播州即䍧柯地也出趣七俱切嚮也勞苦𭅺到切慰也桃戰徒了切擿嬈敵以求戰也

曵落河以制切安禄山所刧同羅兵號曳落河也猶中國言健兒云夜斫織略切繫也吉詣切束髮也跣足

切足親地豁我呼括切豁然開也酣宴胡甘切飲酒樂也援旗于元切引也㶚上必篤切霸水岀京兆