Page:Sibu Congkan0225-袁樞-通鑑紀事本末-42-18.djvu/35

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


晉安帝義熈十一年春三月河西王䝉遜攻西秦

廣武郡拔之西秦王熾磐遣将軍乞伏魋尼寅邀

䝉遜於浩亹䝉遜擊斬之又遣将軍圻斐等帥騎

一萬據勒姐嶺䝉遜擊禽之 夏五月西秦王熾

磐帥衆三萬襲湟河䝉遜弟漢平遣司馬隗仁夜

出擊破之熾磐将引去漢平長史焦昶将軍叚景

潛召熾磐熾磐復攻之漢平力屈為熾磐所禽

十二年春正月西秦王熾磐攻秦洮陽公彭利和

於漒川沮渠䝉遜攻石泉以救之熾磐至㳫中引

還二月熾磐遣㐮武侯曇達救石泉䝉遜亦引去

䝉遜遂與熾磐結和親