Page:Sibu Congkan0236-袁樞-通鑑紀事本末-42-29.djvu/152

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


内應後五日信誠開門勣縱兵登城鼓譟焚城四

月男建自刺不死遂擒之髙麗悉平  冬十月

李勣將至上命先以髙藏等獻于昭陵具軍容奏

凱歌入京師獻于太廟十二月丁巳上受俘于含

元殿以髙藏政非己出赦以為司平太常伯貟外

同正以泉男産為司宰少卿僧信誠為銀青光禄

大夫泉男生為右衛大將軍李勣以下封賞有差

泉男建流黔州扶餘豐流嶺南分髙麗五部百七

十六城六十九萬餘户為九都督府四十二州百

縣置安東都䕶府於平壤以統之擢其酋帥有功

者為都督刺史縣令與華人參理以右威衛大將