Page:Sibu Congkan0236-袁樞-通鑑紀事本末-42-29.djvu/153

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


軍薛仁貴檢校安東都護總兵二萬人以鎮撫之

丁卯上祀南郊告平髙麗以李勣為亞獻己巳謁

太廟

二年髙麗之民多離叛者敇徙髙麗戸三萬八千

二百於江淮之南及山南京西諸州空曠之地留

其貧弱者使守安東

咸亨元年夏四月髙麗酋長劒牟岑反立髙藏外

孫安舜為主以左監門大將軍髙侃為東州道行

軍總管發兵討之安舜殺劒牟岑奔新羅

二年秋七月乙未朔髙侃破髙麗餘衆於安市城

三年冬十二月髙侃與髙麗餘衆戰于白水山破