Page:Sibu Congkan0252-韋昭-國語-4-2.djvu/21

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


請納禄與車服而違署納歸也禄田邑也違去也若臣有罪則請歸禄與車服而

去其官也唯里人之所命次里人里宰也有罪去位則當受舍於里宰公弗取

臧文仲聞之曰孟孫善守矣善守善守職也其可以葢穆伯

而守其後於魯乎穆伯文子之父公孫敖也淫乎莒出奔而死於齊今父子守官不失

禮故可以掩葢其父之惡守其後嗣也公欲弛郈敬子之宅亦如之

公也郈敬子魯大夫郈惠伯之後𤣥孫敬伯同也亦如之者亦謂之欲利子於外之寛地對曰先

臣惠伯以命於司里言先臣惠伯受命於司里居此宅也嘗禘烝享之

所致君胙者有數矣秋祭曰嘗夏祭曰禘冬祭曰烝春祭曰享享獻物也賈唐二君

云臣祭致肉於君謂之致胙昭謂此私祭而致肉非所以爲辭也致君胙者謂君祭祀賜胙臣下掌致之

也有數有世數也出入受事之幣以致君命者亦有數矣