Page:Sibu Congkan0254-韋昭-國語-4-4.djvu/119

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


以為過賓於宋以焚其北郛焉而過之勇獲吳大夫也徒師步卒

也郛郭也託為過賓而焚其郭去其守備使不敢出

吳王夫差既𨓆于黄池乃使王孫茍吿勞于周王孫茍吳

大夫勞功也曰昔者楚人為不道不承共王事以逺我一

二兄弟之國逺䟽吾先君𨵵廬不貰不忍貰赦被甲

帶劒挺鈹搢鐸挺拔也搢振也以與楚昭王毒逐於中原栢

栢舉之戰在魯定四年毒暴也中原原中也天舍其衷衷善也言天舍善於吳

師敗績王去其國昭王奔隨遂至于郢郢楚都也王緫其百執

賈侍中云王往也百執事百官也昭謂王𨵵廬也賈君以為告天子不宐稱王故云往也下言夫概

王不避天子故知上王為𨵵廬也以奉其社稷之祭言脩楚祭祀也其父子