Page:Sibu Congkan0254-韋昭-國語-4-4.djvu/125

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


嘗敢絶求以報吳願以此戰包胥曰善哉蔑以加焉

然猶未可以戰也夫戰知為始仁次之勇次之不知

則不知民之極極中無以銓度天下之衆寡銓稱

仁則不能與三軍共饑勞之殃不勇則不能斷疑以

發大計越王曰諾越王句踐乃召五大夫五大夫舌庸苦成大

夫種范蠡臯如之屬曰吳為不道求殘吾社稷宗廟以為平原

不使血食吾欲與之徼天之衷唯是車馬兵甲卒伍

既具無以行之吾問於王孫包胥既命孤矣命告

訪諸大夫問戰奚以而可句踐願諸大夫言之皆以

情吿無阿孤孤將以舉大事阿曲從也大夫舌庸乃進對