Page:Sibu Congkan0254-韋昭-國語-4-4.djvu/124

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


戰也王曰越國之中疾者吾問之死者吾葬之老其

敬長老也慈其幼長其孤問其病求以報吳願以此戰

包胥曰善則善矣未可以戰也此小惠未徧故未可用也王曰越

國之中吾寬民以子之忠惠以善之吾脩令寬刑施

民所欲去民所惡稱其善掩其惡求以報吳願以此

戰包胥曰善則善矣未可以戰也王曰越國之中富

者吾安之不專取也貧者吾予之救其不足裁其有餘

有餘則税之使貧富皆利之求以報吳願以此戰包胥曰

善則善矣未可以戰也王曰越國南則楚西則晉北

則齊西南北皆以中國言之春秋皮幣玉帛子女以賓服焉未