Page:Sibu Congkan0254-韋昭-國語-4-4.djvu/123

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


成平王安厚取名而去之越王曰善哉乃大戒師將伐吳

楚申包胥使於越申包胥楚大夫王孫包胥也越王句踐問焉曰

吳國為不道求殘我社稷宗廟以為平原弗使血

食吾欲與之徼天之衷徼要唯是車馬兵甲卒伍

既具無以行之行猶用也請問戰奚以而可以用包胥辭

曰不知王固問焉乃對曰夫吳良國也良善能博

取於諸矦取貢賦也敢問君王之所以與之戰者問政惠所行也

王曰在孤之側者觴酒豆肉簞食未嘗敢不分也

名豆肉器簞飯器飲食不致味致極也不極五味之調聽樂不盡聲

五聲之變求以報吳願以此戰包胥曰善則善矣未可以