Page:Sibu Congkan0254-韋昭-國語-4-4.djvu/154

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


徳而縱私好以盡民力也又使之望而不得食怨望於上而天又奪之食也

可以致天地之殛殛誅王姑待之且待時也自此後四年乃遂伐吳

至於𤣥月爾雅曰九月為𤣥謂魯哀十六年九月至十七年三月越伐吳也王召范

蠡而問焉曰諺有之諺俗之善語也曰觥飯不及壺飱觥大也大

飯謂盛饌未具不能以虛待之不及壺飱之救飢疾也言已欲滅吳取快意得之而已不能待有餘力也

今歳晚矣子將奈何范蠡對曰微君王之言微無

固將謁之謁請也請伐吳也臣聞從時者猶救火追亡人也

蹶而趨之唯恐弗及蹶𧺆王曰諾遂興師伐吳至於

五湖吳人聞之出挑戰一日五反王弗忍欲許之

其忿范蠡進諫曰謀之廊廟失之中原其可乎王姑