Page:Sibu Congkan0254-韋昭-國語-4-4.djvu/155

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


勿許也臣聞之得時無怠時不再來天予不取反為

之灾贏縮轉化後將悔之贏縮進𨓆也轉化變易也天節固然

有轉化也唯謀不遷謀必素定不可遷易也王曰諾弗許范蠡曰臣

聞古之善用兵者謂若黄帝湯武也贏縮以為常四時以為

以為常隨其贏縮紀猶法也四時有轉運用兵有利鈍也周語曰王欲合是五位三所而用之是也

無過天極究數而止極至也究窮也無過天道之所至窮其數而止也天道

皇皇日月以為常皇皇箸明也常象也明者以為法微者則是

明謂日月盛滿時也微謂虧損薄食也法其明者以進取行其微時以隠遁陽至而隂

隂至而陽至極日困而還月盈而匡困窮也匡虧也古之善

用兵者因天地之常與之俱行隨其運轉虧盈晦明之常也後則