Page:Sibu Congkan0254-韋昭-國語-4-4.djvu/156

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


用隂先則用陽後後動先先動也用隂謂沈重固密用陽謂輕疾猛厲近則用

柔逺則用剛敵近則用柔順示之以弱逺則抗威厲辭以亢禦後無隂蔽先

無陽察後動者泰舒靜為隂蔽也先動者泰顯露為陽察也用人無蓺往從其

蓺射的也無蓺無常所也行軍用人之道因敵為制不豫設也故曰往從其所剛彊以禦

陽節不盡不死其野言敵以剛彊來禦已其陽節未盡尚未可𠑽故曰不死其野

彼來從我固守勿與勿與之戰也若將與之必因天地之

彼有灾變則可又觀其民之飢飽勞逸以參之言雖有灾民尚逸飽

則未盡其陽節盈吾隂節而奪之彼陽勢已盡而吾隂節盛滿則能奪

宜為人客剛彊而力疾陽節不盡輕而不可取

為客於時宜為人客剛彊力疾陽數未盡雖輕易人猶不可得取也宜為人主安徐而