Page:Sibu Congkan0254-韋昭-國語-4-4.djvu/24

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


鄭語第十六 國語 韋氏解

桓公為司徒桓公鄭始封之君周厲王之少子宣王之弟桓公友也宣王封之於鄭幽王八

年為司徒甚得周衆與東土之人周衆西周之民東土陜以東也問於史

伯曰王室多故史伯周太史故猶難也余懼及焉其何所可以

逃死史伯對曰王室將卑戎狄必昌不可偪也昌盛也偪

當成周者成周雒邑南有荆蠻申呂應鄧陳蔡隨唐

芊姓之蠻鬻熊之後也申呂姜姓應蔡隨唐皆姬姓也應武王子所封鄧曼姓陳媯姓也北有衞

燕翟鮮虞路洛泉徐蒲衞康叔之封燕邵公之封皆姬姓也翟北翟也鮮虞姬姓

在翟者路洛泉徐蒲皆赤翟隗姓也西有虞虢晉隗霍楊魏芮八國姬姓也虞

虞仲之後虢虢叔之後西虢也東有齊魯曹宋滕薛鄒莒齊姜姓魯曹滕皆姬