Page:Sibu Congkan0254-韋昭-國語-4-4.djvu/25

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


姓宋子姓薛妘姓鄒曹姓莒已姓東夷之國也是非王之支子母弟甥舅也

則皆蠻荆戎翟之人也王支子母弟姬姓是也甥舅異姓是也蠻荆楚也戎翟北

翟路洛泉徐蒲是也戎或為夷非親則頑不可入也親謂支子甥舅頑謂蠻夷戎翟

其濟洛河潁之間乎言此四水之間可逃也謂左濟右洛前潁後河是其

子男之國虢鄶為大是是四水也虢東虢虢仲之後姬姓也鄶妘姓也當幽王時於

子男此二國為大虢叔恃勢鄶仲恃險此虢叔虢仲之後叔仲皆當時二國君之

字勢地勢阻固也險有險阨皆恃之而不脩徳是皆有驕侈怠慢之心而加

之以貪冒君若以周難之故寄孥與賄焉不敢不許

妻子曰孥賄財也周亂而弊是驕而貪必將背君君若以成

周之衆奉辭伐罪無不克矣桓公甚得周衆奉直辭伐有罪故必勝也