Page:Sibu Congkan0254-韋昭-國語-4-4.djvu/3

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


一也邢侯聞之逃遂施邢侯氏施施劾捕也而尸叔魚與

雝子於市死時在朝故尸於市在魯昭十四年

中行穆子率師伐翟圍鼓穆子晉卿中行偃之子荀吳中行伯也翟鮮虞也鼔

白翟别邑在魯昭十五年鼔人或請以城畔穆子不受軍吏曰可

無勞師而得城子何不爲穆子曰非事君之禮也夫

以城來者必將求利於我利爵賞也夫守而二心姦之大

者也賞善罰姦國之憲法也許而弗予失吾信也若

其予之賞大姦也姦而盈祿善將若何盈滿且夫翟

之憾者以城來盈願憾恨晉豈其無豈無恨也是我以鼓

教吾邊鄙貳也貳二心也夫事君者量力而進進進取也不能則