Page:Sibu Congkan0254-韋昭-國語-4-4.djvu/46

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


為晉所敗若得保其首領以沒保首領免刑誅也唯是春秋所以

從先君者請為靈若厲亂而不損曰靈殺戮不辜曰厲言春秋禘祫當以主諡序

昭穆從先君於廟堂也大夫許諾王卒及葬子囊議諡子囊恭王弟令

尹公子貞大夫曰君王有命矣子囊曰不可夫事君者先

其善不從其過先其善先舉君之善事以為稱不從其過行也赫赫楚國而

君臨之赫赫顯盛也撫征南海訓及諸夏其寵大矣撫安也征

正也南海羣蠻也訓教也寵榮也教及諸夏謂主盟會頒號令也有是寵也而知其

過可不謂恭乎諡法既過能改曰恭若先君善先其善事則請為恭

大夫從之

屈到嗜芰屈到楚卿屈蕩子子夕也芰蓤也有疾召其宗老而屬之