Page:Sibu Congkan0254-韋昭-國語-4-4.djvu/47

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


家臣曰老宗老為宗人者曰祭我必以芰及祥祥祭宗老將薦芰

屈建命去之建屈到之子子木也宗老曰夫子屬之夫子屈到也

木曰不然夫子承楚國之政承奉其法刑在民心而

藏在王府上之可以比先王下之可以訓後世雖微

楚國諸侯莫不譽微無也雖使無楚國之稱諸侯猶皆譽之以為善也其祭典

有之曰國君有牛享諸侯以太牢也大夫有羊饋羊饋少牢也

有豚犬之奠士以特牲庶人有魚炙之薦庶人祀以魚籩豆脯

醢則上下共之共之以多少為差也不羞珍異不陳庶侈羞進也庶

衆也侈猶多也夫子不以其私欲干國之典遂不用干犯

湫舉娶於申公子牟湫舉楚大夫伍參之子伍奢之父伍舉也子牟申公王子牟也