Page:Sibu Congkan0254-韋昭-國語-4-4.djvu/51

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


譖之言與知二子之亂王弗是析公奔晉晉人用之實讒敗楚

使不規東夏則析公之為也規猶有也東夏蔡沈也傳曰繞角之役晉

將遁矣析公曰楚師輕窕易震蕩也若多鼔鈞聲以夜軍之楚師必遁晉人從之楚師宵潰晉

遂㑴蔡襲沈獲其君鄭於是不敢南面楚失諸華繞角之役在魯成六年昔雝子之父

兄譖雝子於恭王雝子楚大夫父兄同宗之父兄也王弗是雝子奔

晉晉人用之及鄢之役晉將遁矣鄢鄢陵也在魯成十六年雍子

與於軍事謂欒書曰楚師可料也欒書晉正卿料數也在中軍

王族而已唐云族親族同姓也昭謂族部屬也傳曰欒范以其族夾公行時二子將中軍中軍

非二子之親也若易中下楚必歆之中下中軍之下也歆猶貪也易欒范之行示之

弱以誘楚也傳曰欒范易行以誘之鄭司農以為易行中軍與上下軍易卒伍也中軍之卒良故易之