Page:Sibu Congkan0254-韋昭-國語-4-4.djvu/56

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


侯許男頓子贊佐其大夫侍之各侍其君先君是以除亂

𠑽敵而無惡於諸侯今君為此臺也國民罷焉財用

盡焉年穀敗焉敗廢民之時務百官煩焉為之徴𤼵舉國留之

數年乃成願得諸侯與始升焉諸侯皆距無有至

者而後使太宰啟疆請於魯侯啟疆楚卿薳子也魯侯昭公也事在昭七

懼之以蜀之役蜀魯地魯宣公使求好於楚楚莊王卒宣公薨不𠑽作好至成公即

位受盟於晉楚子怒使公子嬰齊帥師㑴魯至蜀魯人懼使孟孫賂楚以請盟在魯成二年而僅

得以來僅猶劣也使富都那豎贊焉富富於容皃都閑也那美也豎未冠者也

言取美好不尚徳也而使長鬛之士相焉長鬛美須𩓿也臣不知其美

也夫美也者上下外内小大逺邇皆無害焉故曰美