Page:Sibu Congkan0254-韋昭-國語-4-4.djvu/57

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


若於目觀則美於目則美徳則不也縮於財用則匱縮取是聚

民利以自封而瘠民也胡美之為封厚也胡何也何以為美夫君

國者將民之與處民實瘠矣君安得𦘺安得獨𦘺言將有患

夫私欲𢎞侈則徳義鮮少徳義不行則邇者騷離而

逺者距違騷愁也離畔也邇境内逺鄰國也天子之貴也唯其以公

矦為官正正長而以伯子男為師旅帥師旅也其有美名

也唯其施令徳於逺近而小大安之也若斂民利以

成其私欲使民蒿焉忘其安樂而有逺心蒿耗也逺心畔離也

其為惡也甚矣安用目觀故先王之為臺榭也積土曰臺

無室曰榭榭不過講軍實講習也軍實戎士也臺不過望氛祥凶氣為氛