Page:Sibu Congkan0254-韋昭-國語-4-4.djvu/58

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


吉氣為祥故榭度於大卒之居大卒王士卒也度謂足以臨見之臺度於

臨觀之髙足以臨下觀上使屋榭不蔽目明而已其所不奪穡地稼穡之地

其為不匱財用為作其事不煩官業業事其日不廢

時務以農隙也瘠磽之地於是乎為之不害穀土也磽确也城守之

木於是乎用之城守之餘然後用之官寮之暇於是乎臨之

四時之隙於是乎成之隙空閒時也故周詩曰經始靈

經謂經度之立其基趾也天子曰靈臺經之營之庶民攻之不日成

攻治也不日不程課以時日也經始勿亟庶民子來亟疾也子來如子為父也

王在靈囿麀鹿攸伏囿域也麀牝鹿也攸所也視牝鹿所伏息愛牸任之類也

為臺榭將以教民利也臺所以望氛祥而備灾害榭所以講軍實而禦寇亂皆所