Page:Sibu Congkan0254-韋昭-國語-4-4.djvu/81

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


九州之内有畡數也食兆民耕而食其中也天子曰兆民王取經入焉以食萬官

經常也常入征税也

鬬且廷見令尹子常鬬且楚大夫子常子囊之孫囊瓦也子常與之語

問蓄貨聚馬歸以語其弟曰楚其亡乎不然令尹其

不免乎吾見令尹令尹問蓄聚積實如餓豺狼焉

殆必亡者也夫古者聚貨不妨民衣食之利聚馬

不害民之財用貨珠玉之屬自然物也貨馬多則養求者衆妨財力也國馬足

以行軍國馬民馬也十六井為丘有戎馬一疋牛三頭足以行軍也公馬足以稱

公馬公之戎馬也稱舉也賦兵賦也不是過也公貨足以賓獻賓饗贈也

獻貢家貨足以共用家大夫也不是過也夫貨馬郵則闕