Page:Sibu Congkan0254-韋昭-國語-4-4.djvu/82

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


於民郵過也闕缺也民多闕則有離畔之心將何以封矣

昔鬭子文三舍令尹子文鬬伯比之子於菟也舍去也無一日之

積恤民之故也積儲成王聞子文之朝不及夕也

楚文王之子頵也於是乎每朝設脯一東糗一筐以羞子文

糗寒粥也筐器名也羞進也至于今令尹秩之秩常成王每出子

文之祿必逃王止而後復祿奉也復反也人謂子文曰人生

求富而子逃之何也對曰夫從政者以庇民也庇覆

民多曠者而我取富焉曠空是勤民以自封也勤勞也封

死無日矣我逃死非逃富也故莊王之世滅若敖

氏唯子文之後在至于今處鄖為楚良臣莊王成王孫也若敖