Page:Sibu Congkan0254-韋昭-國語-4-4.djvu/94

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


之以徳必忘怨也余善之夫乃其寧寧安子髙曰不然吾聞

之曰唯仁者可好也可惡也可髙也可下也好之不

偪惡之不怨髙之不驕下之不懼不仁者則不然人

好之則偪惡之則怨髙之則驕下之則懼驕有欲焉

欲專寵也懼有惡焉惡其上也欲惡怨偪所以生詐謀也子將

若何若召而下之將戚而懼為之上者將怒而怨詐謀之

心無所靖矣靖安有一不義猶敗國家今壹五六而

必欲用之不亦難乎吾聞國家將敗必用姦人而嗜

其疾味其子之謂乎嗜貪也疾味味為己生疾害諭好不善也夫誰無疾

眚猶灾也能者蚤除之舊怨滅宗國之疾眚也為之關