Page:Sibu Congkan0254-韋昭-國語-4-4.djvu/95

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


籥蕃籬而逺備閑之猶恐其至也蕃籬壁落也閑闌也是之為

日惕惕懼若召而近之死無日矣人有言曰狼子野

心怨賊之人其又可善乎若子不我信盇求若敖氏

與子于子晳之族而近之若敖氏莊王所滅鬬椒也子于子晳恭王庶子公子

比公子黒肱也平王所殺而代之何獨不召而近也安用勝也其能幾何言危不名

昔齊騶馬繻以胡公入於貝水騶馬繻齊大夫也胡公齊太公𤣥孫之子

胡公靖也貝水水名胡公虐馬繻馬繻殺胡公内之貝水邴歜閻職戕懿公於囿

戕殘也歜職皆齊臣懿公齊桓公之子商人也為公子時與邴歜之父爭田弗勝及即位乃掘而刖

之而使歜僕納閻職之妻而使職驂乘魯文十八年懿公游于申池二人殺公而内之竹中晉長

魚蟜殺三郤於榭長魚蟜晉大夫也殺三郤錡犨至也犨與蟜爭田執而梏之與其父