Page:Sibu Congkan0260-鮑彪-戰國策校注-8-6.djvu/30

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


 焉請以事委衍以爲衍功有功魏乃任之正曰大事記令韓以與魏南陽爲公孫衍

 則秦魏之交可廢矣魏任衍則聽其所爲如此則魏必圖

秦而棄儀收韓而相衍公叔以爲然因而委之犀

首以爲功果相魏衍傳有補曰大事記魏王不𦗟儀者公孫衍間之也衍傳稱衍

 相魏張儀去則不然以儀傳考之儀慙無以歸報留魏四𡻕而魏王卒復說其嗣君乆之始去魏相

秦爾愚謂儀說魏合秦襄王乆而後聴恵王之崛強猶未入其言故公孫衍之間易爲力也

椘許魏六城與之伐齊而存燕張儀欲敗之謂魏王

曰齊畏三國之合也楚魏必反燕地此齊宣因䘮伐燕所得正

曰按史易王𥘉立齊宣王因䘮伐我取十城蘇秦說齊使復歸燕十城必非此時䇿云伐齊存燕盖

齊人破燕後事也以下楚楚衍趙正曰姚本下句亦云失谋於椘趙必聴

之而不與魏六城是王失謀於椘而樹怨衍而