Page:Sibu Congkan0260-鮑彪-戰國策校注-8-6.djvu/31

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


 補曰疑衍於齊秦也齊遂伐趙趙魏鄰也伐之以動魏取乘丘

 山補曰正義云乗丘故城在兖州瑕丘縣西北收侵地虚頓丘危補曰虚謂殷虚

 今相州所理頓丘故城在魏州頓丘縣東北括地志二城時屬魏餘見秦䇿椘破南陽

 九夷疑當爲九嶷正曰此南陽堵赭同陽属荆州者以下文連九嶷許鄢言之故也大事記李

 斯書云恵王用張儀計南取漢中包九夷制鄢郢九夷即属楚之夷方孔子在陳蔡相去不逺所以

 有欲居九夷之言此與集註異愚謂此言破南陽之九夷也内沛豫州郡内言入其地正曰

 内沛地名必非豫州者許鄢陵危王之所得者新觀也属魏

 補曰正義引括地志觀津在兾州𬃷陽一云武邑縣東南本趙邑今属魏今詳名新觀者恐以此大

 事記主属清河又云魏惠王三年齊伐魏取觀津赧王四十二年魏冉販趙魏取趙𮗚津所属不常

 而道涂宋衞爲制言雖得新𮗚路所從出又限二國事敗爲趙驅

 敗謂椘不與也椘不與則齊伐趙亡將及魏故奔走援之事成功縣宋衞成謂椘與