Page:Sibu Congkan0268-朱熹-五朝名臣言行錄-6-1.djvu/127

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


 若丁謂等所爲欲諫則業巳同之欲去則上遇之厚不忍去乃歎曰李文靖眞聖人也

李沆在相位接賔客常寡言馬亮與沆同年

 生又與其弟維善語維曰外議以大兄爲

 無口匏維乗間嘗逹亮語沆曰吾非不知

 也然今之朝士得升殿言事 上封論奏

 了無壅蔽多下有司皆見之矣若邦國大

 事北有強虜西有戎遷日旰條議所以備

 禦之䇿非不詳究薦紳中如李宗諤趙安

 仁皆時之英秀與之談猶不能啓發吾意

 自餘通籍之子坐起拜揖尚周章失措即