Page:Sibu Congkan0268-朱熹-五朝名臣言行錄-6-1.djvu/128

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


 席必自論功最以希寵奬此有何䇿而與

 之接語哉苟屈意妄言即丗所謂籠𦋐籠

 𦋐之事僕病未能也爲我謝馬君沆常言

 居重位實無𥙷萬分唯中外所陳利害一

 切報罷之唯此少以報國爾朝廷防制纎

 悉備具或徇所陳請施行一事即所傷多

矣陸象先曰庸人擾之正此謂也憸人苟

 一時之進豈念於民耶

眞宗初即位李沆爲相 帝雅敬沆嘗問治

 道所冝先沆曰不用浮薄新進喜事之人