Page:Sibu Congkan0268-朱熹-五朝名臣言行錄-6-1.djvu/130

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


 取信 王上况如李公之才識而濟之無心耶

先生言 眞宗問李文靖曰人皆有宻啓而

 卿獨無何也對曰臣待罪宰相公事則公

 言之何用宻啓夫人臣有宻啓者非讒即

 佞臣常惡之豈可効尤因言 祖宗時宰

 相如此天下安得不治龜山語録

李文靖公爲相時 眞宗嘗夜遣使持手詔

 問欲以某氏爲貴妃如何公對使者自引

 燭焚其詔書附奏曰但道沆以爲不可其

 議遂寢書曰成王畏相其此之謂乎吕氏家塾記